ConnectionCONNECTION ASSISTANCE

DOCUMENTATIONS

INFORMATIQUE CHARTERS

FRAUDULENT MESSAGES, BE VIGILANT !

No UJM's username or password can be requested by email.

If you receive this type of request :

Do not answer !

Delete the message !

Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy zakończysz korzystanie z usług wymagających uwierzytelnienia, wyloguj się i zamknij przeglądarkę!