ConnectionCONNECTION ASSISTANCE

DOCUMENTATIONS

INFORMATIQUE CHARTERS

FRAUDULENT MESSAGES, BE VIGILANT !

No UJM's username or password can be requested by email.

If you receive this type of request :

Do not answer !

Delete the message !

Zaradi varnostnih razlogov, prosimo, da naredite odjavo in zaprete brskalnik, ko zapustite spletni vir, ki je zahteval vašo avtentikacijo.